Instrukcja rozpoczęcia pracy z programem w zakładce NAUCZANIE ZDALNE
ZDALNA SZKOŁA +


Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III

Pobierz pliki

Informacja

Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w celu zapewnienia jednolitych standardów współpracy z Urzędem Miasta Poznania w zakresie wspólnego systemu ochrony danych osobowych podpisała porozumienie, na mocy którego Administratorem Danych Osobowych  z ramienia UM jest p. Ewa Łuczak- Inspektor Ochrony Danych  oraz p. Małgorzata Jackowska- Zastępca Inspektora Ochrony Danych.