Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

IV Memoriał Urszuli Marciniak

28 marca na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu odbyć się miał IV Memoriał Urszuli Marciniak, czyli otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, zadań logicznych, łamigłówek matematycznych i logicznych oraz podniesienie kultury matematycznej wśród Polaków.

Eliminacje szkolne IV Memoriału Urszuli Marciniak odbyły się w naszej szkole 28 lutego 2020 roku. Uczniowie otrzymali do rozwiązania osiem łamigłówek, były to łamigłówka architekta, lamki, wielokropka oraz wąż sapera.

Z SP 80 do wielkiego Finału w poszczególnych kategoriach zostały zakwalifikowane następujące osoby:

  • w kategorii Beniamin Kalinowski Stanisław, który zdobył 16 punktów,
  • w kategorii Młodzik Kalinowski Michał, który zdobył 22 punkty.

 

Chłopcom serdecznie gratulujemy i z niecierpliwością wyczekujemy nowego terminu Finału.

 

Julia Hybiak