AKTUALNOŚCI

JESIEŃ NA WSI W SZRENIAWIE

W dniu 29 września br. klasy 2b,3a i 3b udały się do Szreniawy, na wycieczkę  zatytułowaną „Jesień na wsi”. Przed rozpoczęciem zwiedzania, dzieci miały czas, aby pobiegać po placu zabaw i pobawić się ze stadkiem kóz. Potem zostaliśmy podzieleni na trzy grupy i wraz z przewodnikiem udaliśmy się na zwiedzanie. Panowie zaprezentowali nam  dawne techniki żęcia zboża z użyciem sierpa, kosy i żniwiarek, oraz  sprzęty żniwne. Pokazano jak młócono cepami, młocarniami. W zajęciach interaktywnych dzieci mełły zboże, zapoznały się ze sposobem sprawdzania jakości ziaren, sposobem przygotowania tradycyjnych przetworów owocowo-warzywnych. W przerwie skonsumowały pajdę chleba z domowym smalcem i kiszonym ogórkiem. Następnie pokazano jaką funkcję w pracach folwarcznych pełniły woły. Pan kowal pokazał jak kuto konie, jak wytwarzano dawne narzędzia, kołodziej zaś przedstawił sposób wytwarzania kół do wozów drabiniastych. Na koniec dzieci zajrzały do królików, drobiu, a potem czekała na nie przejażdżka bryczką.

Lidia Matyja

Zdjęcia można zobaczyć tutaj.