Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

JEŻE W KLASIE 5a i 2c

 

Uczniowie klasy 5a i 2c gościli na swoich lekcjach niezwykłych gości- jeże europejskie i afrykańskie. Ich opiekunka i hodowca przeprowadziła pogadankę na temat: życia jeży, miejsc ich występowania, środowisk, w których żyją, pożywienia, zagrożeń, jakie czyhają na jeże europejskie, ochrony gatunkowej jeży europejskich i pierwszej pomocy dla tych ssaków.

Pani obaliła jeżowe mity i stereotypy, pozwoliła na głaskanie i przytulanie jeżowych maluchów i zaszczepiła projeżowe postawy wśród najmłodszych.

Uczniowie chcieli chociaż w pewnym stopniu zaspokoić jeżowe potrzeby i obdarowali zwierzaki zakupionymi przez siebie produktami: żwirkiem, siankiem, karmą i środkami dezynfekującymi.

Było bardzo ciekawie i wesoło; dzieci dobrze się bawiły, mamy nadzieję, że dla jeży wizyta w szkole była przyjemnością.

 

                                                                                      Joanna Biegańska

                                                                               Bronisława Kaźmierczak

klasy 5a i 2c

Zapraszam do obejrzenia zdjęć.