Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

KLASY PIĄTE W TEATRZE


W krainie mitów to spektakl Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia. Klasy piąte miały okazję ogladać przedstawienie 30 września 2016r. W tej scenicznej opowieści dwoje młodych bohaterów, podczas szkolnej wycieczki do muzeum, swoim niewłaściwym zachowaniem powoduje przeniesienie się w czasy mityczne. Dzieci spotykają w nich: Prometeusza, Ikara, Syzyfa, Midasa. Bohaterowie przeżywają nietypowe i zabawne perypetie, które przybliżają im wiedzę na temat przeszłości. Aby wrócić do swoich czasów, muszą znaleźć klucz – rozwiązać zagadkę wypowiedzianą przez Prometeusza.Zadanie to wymaga jednak od pary urwisów odwagi, mądrości, pracowitości i wzajemnego szacunku.Widzowie mają okazję dowiedzieć się w niecodziennej formie, jakie jest znaczenie takich związków frazeologicznych jak: koń trojański, nić Ariadny czy syzyfowa praca. Spotkanie z mitologią w teatralnej formie uzupełnia spis lektur, z którym mierzą się w tym roku piątoklasiści.

 

Joanna Biegańska

Aleksandra Ratajewska

Zdjęcia można znaleźć tutaj.