Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Klasy siódme w teatrze

Jaki jest dzisiaj dla nas Pan Tadeusz? Czym w ogóle dla Polaków jest dzieło Adama Mickiewicza? Nad odpowiedzią na to pytanie, głowią się zarówno młodzi ludzie, którzy w szkołach podstawowych po raz pierwszy stykają się z tym dziełem, jak również dorośli chcący kolejny raz obcować z tym arcyciekawym utworem literackim. Odpowiedzią jest pewnie wielowymiarowość utworu, leżąca u podstaw sukcesu tego fenomenalnego dzieła. Bo czym jest Pan Tadeuszjako gatunek literacki? Zwyczajowo nazywany epopeją, bo ma wiele cech pozwalających zaklasyfikować go do utworów epickich. Już pierwsi czytelnicy, zachwycili się tym poematem, a Słowacki w liście do matki nazwał go epopeją narodową. Pogląd ten potwierdził Zygmunt Krasiński w słowach: Żaden europejski naród nie ma takiej epopei. Obaj twórcy wyrazili uznanie dla utworu, stawiając go obok najwybitniejszych dzieł epickich literatury.

Twórcy z Narodowego Teatru Edukacji postawili sobie za cel ambitne zadanie, aby w nowej inscenizacji teatralnej, ukazać całe bogactwo gatunkowe utworu Adama Mickiewicza, w cyklu 12 scen-obrazów, przedstawić główne wątki dramaturgiczne składające się na to ponadczasowe arcydzieło.


Kłaniając się w pas po staropolsku, zapraszamy do Soplicowa!


Tak rozpoczął się spektakl, w którym uczestniczyły klasy siódme Szkoły Podstawowej nr 80 dnia 23 maja 2019 roku.