AKTUALNOŚCI

Klasy siódme w teatrze

Jaki jest dzisiaj dla nas Pan Tadeusz? Czym w ogóle dla Polaków jest dzieło Adama Mickiewicza? Nad odpowiedzią na to pytanie, głowią się zarówno młodzi ludzie, którzy w szkołach podstawowych po raz pierwszy stykają się z tym dziełem, jak również dorośli chcący kolejny raz obcować z tym arcyciekawym utworem literackim. Odpowiedzią jest pewnie wielowymiarowość utworu, leżąca u podstaw sukcesu tego fenomenalnego dzieła. Bo czym jest Pan Tadeuszjako gatunek literacki? Zwyczajowo nazywany epopeją, bo ma wiele cech pozwalających zaklasyfikować go do utworów epickich. Już pierwsi czytelnicy, zachwycili się tym poematem, a Słowacki w liście do matki nazwał go epopeją narodową. Pogląd ten potwierdził Zygmunt Krasiński w słowach: Żaden europejski naród nie ma takiej epopei. Obaj twórcy wyrazili uznanie dla utworu, stawiając go obok najwybitniejszych dzieł epickich literatury.

Twórcy z Narodowego Teatru Edukacji postawili sobie za cel ambitne zadanie, aby w nowej inscenizacji teatralnej, ukazać całe bogactwo gatunkowe utworu Adama Mickiewicza, w cyklu 12 scen-obrazów, przedstawić główne wątki dramaturgiczne składające się na to ponadczasowe arcydzieło.


Kłaniając się w pas po staropolsku, zapraszamy do Soplicowa!


Tak rozpoczął się spektakl, w którym uczestniczyły klasy siódme Szkoły Podstawowej nr 80 dnia 23 maja 2019 roku.