Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

KÓŁKO BIBLIJNE „OGRÓDEK ŚW. FRANCISZKA” Z WIZYTĄ U PRZYJACIÓŁ W DOMU DZIECKA NR 2 W POZNANIU

       17 stycznia (przy śnieżnej scenerii dookoła nas) wybraliśmy się z wizytą

do zaprzyjaźnionego Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu, przy ul. Pamiątkowej.

Jak zawsze o tej porze roku, byliśmy tam z przedstawieniem jasełkowym,

przygotowanym przez nas w czasie zajęć kółka biblijnego. I jak zawsze -

zostaliśmy serdecznie przywitani i ugoszczeni.  Przedstawienie przyjęto z dużym

aplauzem gospodarzy – naszych rówieśników i ich wychowawców.

17 zdolnych artystów rzeczywiście dało z siebie wszystko, aby tylko sprawić

radość widzom.

Serdeczne podziękowania należą się naszym rodzicom, którzy nie tylko

wcześniej pomogli w przygotowaniu kostiumów, ale także dzisiaj dowieźli nas

na miejsce.

 

Po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, że sprawiając radość innym, sprawiamy ją także sobie!

                         

                             z kl. IVa Weronika Gulik – Matka Boża

                                            Mateusz Hoff – św. Józef

                                            Wiktoria Łamaszewska – anioł

                                            Łukasz Gulik – pasterz

                                            Mikołaj Glinka – pasterz

                                            Szymon Nowicki – pasterz

                                            Dawid Piekuś – król

                                            Mateusz Zgoła – król

                            z kl. Vb   Tomasz Grygiel – król

                            z kl. VIb   Paula Kanior – narrator

                                             Jagoda Dąbkiewicz – anioł

                                             Martyna Jęchorek – anioł

                                             Patrycja Kukulska – anioł

                                             Amelia Stanicka – anioł

                          z kl. VIa     Wiktoria Czepulonek – gra na flażolecie

                                             Weronika Hoff – gra na gitarze

                                             Weronika Woźniak – gra na flażolecie

                          (dziewczynki pięknie akompaniowały śpiewom aniołów)