AKTUALNOŚCI

Kompetencje kluczowe

W pierwszym tygodniu września przeprowadziliśmy z uczniami klas 5-7 temat z zakresu Kompetencji Kluczowych. Na zajęciach z plastyki rozmawialiśmy o różnych sposobach uczenia się i rysowaliśmy sketch-notatki czyli graficzne ilustracje ze swojego sposobu nauczania. Wciąż nie ulega wątpliwości, że wiedzę przekazywać uczniom trzeba – by była bazą dla dalszego kształcenia. Na pierwszy plan wybija się umiejętność uczenia się.  Rozwijanie jej w coraz większym stopniu jest priorytetem naszej szkoły: aby uczniowie osiągali lepsze wyniki w nauce, ale też byli w stanie efektywnie uczyć się, odnosić edukacyjne i zawodowe sukcesy, a także podnosić poziom swoich kompetencji przez całe życie.

Pomysł podobał się wielu uczniom. Mamy nadzieję, że wielu z nich zacznie rysować takie notatki jako chęć efektywnego uczenia się.
 
Beata Ruszkowska