Pobierz pliki

KOMUNIKAT

Zebrania śródokresowe odbędą się 12.12.2016

godz.17:00 - kl.IV-VI

godz. 17:30 - oddział przedszkolny 

    klasy I-III


19.12.2016 r. o godz. 16:00 - 18:00 odbędzie się

Świąteczny Kiermasz Szkolny

 

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III - aktualizacja