Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych - wrzesień 2021

Bus-Tramwaj-Kolej - informacja dot. wzajemnego honorowania części biletów przez ZTM w Poznaniu oraz operatorów kolejowych POLREGIO i Koleje Wielkopolskie ZOBACZ TUTAJ

KOMUNIKAT

Zebrania śródokresowe odbędą się 12.12.2016

godz.17:00 - kl.IV-VI

godz. 17:30 - oddział przedszkolny 

    klasy I-III


19.12.2016 r. o godz. 16:00 - 18:00 odbędzie się

Świąteczny Kiermasz Szkolny