AKTUALNOŚCI

Komunikat

Komunikat nr 6 2019/2020

W poniedziałek 9 grudnia 2019 roku o godz. 17.00 odbędą się

zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas:

 

Klasa

Wychowawca

Sala

Oddział przedszkolny

M. Gajewska-Młynarczyk,

N. Kutzner

15

Klasa Ia

J. Żukowska

105

Klasa IIa

M. Gmerek-Ochocka

14

Klasa IIIa

E. Szczepańska

11

Klasa IIIb

D. Pietrzyk

12

 

W poniedziałek 9 grudnia 2019 roku o godz. 17.30 odbędą się

zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas:

Klasa IVa

K. Chabowska

104

Klasa Va

J. Ostrowska

106

Klasa Vb

L. Waliszewska

203

Klasa VIa

Ł. Kucharski

102

Klasa VIb

D. Michniewska

202

Klasa VIc

M. Wojnarowski

201

Klasa VIIa

P.  Czapara

205

Klasa VIIb

K. Małecka

204

Klasa VIIIa

J. Biegańska

213

Klasa VIIIb

  1. Ratajewska

103

 

Pozostali nauczyciele podczas zebrania pełnią dyżur dla rodziców w godzinach od 17.00 do 19.30  w pokoju nauczycielskim.