AKTUALNOŚCI

Komunikat dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do świetlicy szkolnej

W związku z tymczasowym zagrożeniem epidemicznym i koniecznością zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków higienicznych w salach świetlicowych zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN zmuszeni jesteśmy ograniczyć liczbę dzieci przyjmowanych do świetlicy do 25 uczniów przebywających pod opieką jednego wychowawcy, jednocześnie dbając o to, by dzieci, w miarę możliwości, nie zmieniały miejsca pobytu, a tym samym nie mieszały się z innymi grupami.

Zwracamy się do Państwa z ogromna prośbą, aby korzystać z opieki świetlicowej tylko
i wyłącznie, jeżeli zmusza Państwa do tego sytuacja zawodowa, bądź życiowa. Uprzedzamy, że obecnie dysponujemy tylko dwoma pomieszczeniami świetlicowymi, docelowo trzema.

W okresie zagrożenia epidemicznego do świetlicy przyjmowane są w pierwszej kolejności:

 • dzieci samotnych rodziców pracujących w systemie stacjonarnym w zakładzie pracy
  w godzinach funkcjonowania świetlicy;
 • dzieci, których oboje rodzice pracują w systemie stacjonarnym poza miejscem zamieszkania w godzinach funkcjonowania świetlicy;
 • dzieci pracowników służby zdrowia, oświaty, służb mundurowych i handlu.

W przypadku większej liczby zgłoszeń spełniających kryteria o przyjęciu dziecka do świetlicy decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy wraz z oświadczeniem o niemożności zapewnienia opieki można pobrać ze strony internetowej szkoły, ewentualnie od wychowawców świetlicy dyżurujących we wtorek 1 września w wyznaczonych poniżej miejscach.

Przyjmowanie/wydawanie zgłoszeń będzie miało miejsce we wtorek 1 września
w następujących miejscach:

 • przy wejściu od strony boiska (aula i stołówka w razie opadów deszczu) – klasy drugie
  i trzecia o godzinie 10.00;
 • w sali gimnastycznej – klasy czwarte o godzinie 10.00;
 • w sali gimnastycznej – klasy pierwsze o godzinie 12.00;
 • przy wejściu głównym w holu szkoły – klasy od piątej do ósmej o godzinie 9.30.

Decyzja o przyjęciu dziecka do świetlicy zostanie opublikowana we wtorek 1 września o godzinie 1700 na stronie internetowej szkoły oraz w formie komunikatu wywieszonego przy wejściu głównym do szkoły.