AKTUALNOŚCI

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 80 z dnia 23 października 2020 roku

W dniach od 24 października 2020 roku 8 listopada 2020 roku zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII. (Podstawa prawna: Rozporządzenie  Ministra Edukacji  i  Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz. U. z 2020 r. poz. 1870).

Lekcje będą realizowane z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość i Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Tygodniowy plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostaje bez zmian. Materiały i informacje dla uczniów będą  wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Office 365  oraz dziennika elektronicznego Librus Synergia. Niektóre zajęcia będą się odbywały z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams (Plan zajęć oraz Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostały wysłane uczniom i rodzicom).

 

Oddział przedszkolny, klasy I-III oraz świetlica dla uczniów klas I-III funkcjonuje bez zmian.

 

Z poważaniem

Aldona Rożnowska