AKTUALNOŚCI

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół,
Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji konkursów przedmiotowych informuję, iż na terenie województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2022/2023 przeprowadzone zostaną konkursy przedmiotowe z następujących przedmiotów:

  • biologii,
  • chemii,
  • fizyki,
  • geografii,
  • historii,
  • języka angielskiego,
  • języka hiszpańskiego,
  • języka niemieckiego,
  • języka polskiego,
  • matematyki.

Celem konkursów jest: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów; rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu; tworzenie pozytywnego i twórczego współzawodnictwa uczniów i ich szkół; promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

Jednocześnie informuję, że działając zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036)regulaminy konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2022/2023 wraz z harmonogramem i pozostałymi załącznikami będą publikowane na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w terminie do 30 września 2022 r.

Obszary wymaganej wiedzy, zakresy oczekiwanych umiejętności oraz wykazy literatury pomocnej w przygotowaniu się do udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych zostaną opublikowane w lipcu 2022 r.

 

Informacji udzielają:

Izabela Szmigiero starszy inspektor
nr tel. 780 386 124

 

Wydział Rozwoju Edukacji
nr tel. 61 670 40 85

adres e-mail: wre@ko.poznan.pl