Drodzy Rodzice,

            W związku z wydarzeniami mającymi miejsce w warszawskim Wawrze, chcielibyśmy Państwa uspokoić.  W naszej szkole pod czujnym okiem wychowawców, każde najmniejsze wydarzenie świadczące o konflikcie między uczniami zostaje konsultowane zarówno psychologiem, pedagogiem jak i psychopedagogiem. Wszelkie nieprawidłowości staramy się rozwiązywać na bieżąco. Przede wszystkim rozmawiać, organizować warsztaty, prowadzić mediacje między skonfliktowanymi uczniami i czuwać.
          Jednakże zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Prosimy zgłaszać nam wszelkie obawy, nieprawidłowości i podejrzenia w związku z zachowaniem Państwa dzieci, czy też kolegów, koleżanek, które        z Państwa dziećmi dzielą wspólny czas szkolny. W przypadku naszych Dzieci nadgorliwość jest jak najbardziej wskazana i nie ma błahych problemów. Nawet jeśli wg. Państwa nie są warte uwagi, zawsze należy się upewnić    i konsultować z kadrą szkolnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawcami. Z pewnością przyczyni się to, do większej skuteczności naszych działań.

Kadra SP 80

Konkurs fotograficzny pt. „Piękno przyrody Wielkopolski”

  1.   Celem konkursu jest:

 

  • pokazanie piękna otaczającej nas przyrody, jej zagrożeń  i potrzeby ochrony;
  • ukazanie stanu przyrody – flory i fauny, zwrócenie uwagi na piękno przyrody a zwłaszcza siedlisk, w których występują ginące, chronione gatunki roślin i zwierząt, pokazanie ich zagrożeń przez umiejętne sfotografowanie i dowolną interpretację;
  • poszukiwanie ciekawych tematów fotograficznych z zakresu ochrony przyrody a także środowiska i krajobrazu;
  • promowanie ochrony przyrody przed różnego rodzaju zagrożeniami ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i jego okolic;
  • aktywne poznawanie stanu środowiska, jego zagrożenia i ochrony ze strony czynników antropogennych;
  • rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych wśród młodzieży i tym samym poszerzenie wiedzy zdobytej w szkole;
  • rozwijanie artystycznego spojrzenia na przyrodę i środowisko;

przybliżenie problematyki stanu zagrożenia i ochrony przyrody oraz środowiska.

 

 fot

 

 

  1.  Przedmiotem konkursu powinny być samodzielnie wykonane prace fotograficzne, wyklucza się współautorstwo.
  2. Przedstawione prace fotograficzne muszą posiadać swoją dokumentację: część fotograficzną i opisową. Powinna ona stanowić jedną całość.

 

 3. Wymagana część fotograficznazdjęcie w formacie minimum A4

            (21 cm x  30 cm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora uczniowie dostarczają do 15 września 2017 do          opiekuna konkursu – Dorota Szukała.

 4. Wymaganą część opisową - kartę udziału w konkursie - uczniowie otrzymają we wrześniu po dostarczeniu zdjęcia do opiekuna konkursu – Dorota Szukała

Na karcie udziału umieszczą następujące dane:

- tytuł zdjęcia z krótką charakterystyką,

- miejsce jego wykonania,

- datę (dzień, miesiąc, rok) jego wykonania,

- dane o autorze (imię i nazwisko autora prac).

 5.  Prace konkursowe wraz z wypełnionymi/opisanymi kartami udziału nauczyciel/opiekun przekazuje dalej.

 

Czekamy na Wasze wspaniałe prace.

                                                        opiekunowie  konkursu Dorota Szukała Joanna Biegańska

                                                                                            pod patronatem  Biblioteki Ekologicznej