Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych - wrzesień 2021

Bus-Tramwaj-Kolej - informacja dot. wzajemnego honorowania części biletów przez ZTM w Poznaniu oraz operatorów kolejowych POLREGIO i Koleje Wielkopolskie ZOBACZ TUTAJ


„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić…
tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”
Ks. Jan Twardowski

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
o śmierci naszego pracownika
Pana Wiesława Rosy
w dniu 19 listopada 2021 roku.

Wyrazy najszczerszego współczucia Rodzinie składają:
Dyrekcja, Pracownicy,
Uczniowie i Rodzice
Szkoły Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
Pogrzeb odbędzie się 27 listopada 2021 roku o godz. 12.00 w Puszczykowie. Msza Święta w intencji Wiesława Rosy od Pracowników, Uczniów i Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 odbędzie się 19 lutego 2022 roku o godz. 18.00 w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Rodziny w Poznaniu, ul. Promienista 131.

Konkurs historyczny PATRIA NOSTRA

Zdjęcie przedstawia trójkę uczniów SP80 na tle ściany z logo Fundacji Konkursu Historycznego PATRIA NOSTRA.Troje uczniów klasy 8b: Polina Marchenko, Paweł Mikołajczak i Martyna Zacharek wzięli udział w VI edycji konkursu Patria Nostra.

Wykonanie pracy konkursowej polegało na wykonaniu niespełna jednominutowego filmu na określony temat – wydarzenie o randze historycznej. Nasz zespół przygotował film pt. „Skroplenie azotu”, który opowiada o wielkim odkryciu polskich naukowców Zygmunta Wróblewskiego i Karola Olszewskiego z 1883r.

Uczniowie wzięli udział w uroczystej gali podsumowującej konkurs, otrzymali dyplomy i nagrody! Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie przedstawia trójkę uczniów SP80 na tle ściany z logo Fundacji Konkursu Historycznego PATRIA NOSTRA.