Drodzy Rodzice,

            W związku z wydarzeniami mającymi miejsce w warszawskim Wawrze, chcielibyśmy Państwa uspokoić.  W naszej szkole pod czujnym okiem wychowawców, każde najmniejsze wydarzenie świadczące o konflikcie między uczniami zostaje konsultowane zarówno psychologiem, pedagogiem jak i psychopedagogiem. Wszelkie nieprawidłowości staramy się rozwiązywać na bieżąco. Przede wszystkim rozmawiać, organizować warsztaty, prowadzić mediacje między skonfliktowanymi uczniami i czuwać.
          Jednakże zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Prosimy zgłaszać nam wszelkie obawy, nieprawidłowości i podejrzenia w związku z zachowaniem Państwa dzieci, czy też kolegów, koleżanek, które        z Państwa dziećmi dzielą wspólny czas szkolny. W przypadku naszych Dzieci nadgorliwość jest jak najbardziej wskazana i nie ma błahych problemów. Nawet jeśli wg. Państwa nie są warte uwagi, zawsze należy się upewnić    i konsultować z kadrą szkolnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawcami. Z pewnością przyczyni się to, do większej skuteczności naszych działań.

Kadra SP 80

Konkurs plastyczny nt. Pomnika Wdzięczności w Poznaniu

        

         We wrześniu tego roku uczniowie klas V i VI wzięli udział w IV Konkursie dla dzieci        i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” („Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”) pt. „Razem odbudujemy w Poznaniu Pomnik Wdzięczności”.

Konkurs odbywał się pod patronatem m.in. Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego.

 

Nasi uczniowie odnieśli w nim wielki sukces!

W swojej kategorii wiekowej otrzymali następujące miejsca:

 

Tomasz Grygiel z kl. Vb zajął I miejsce (ex aequo z uczennicą kl. VI ze SP z Obornik)

 

Weronika Hoff z kl. VIa oraz Wojciech Kamiński z kl. Va zdobyli ex aequo 2 miejsce

 

Natomiast:

Maria Szczepańska z kl. Vb, Paula Kanior z kl. VIb oraz Alicja Golka z kl. VIa

otrzymały wyróżnienie.

 

Wszystkim wymienionym uczniom serdecznie gratulujemy, tym bardziej, że zasięg konkursu to Wielkopolska, a jak się dowiedzieliśmy, prace naszych laureatów wybrano z ponad            340 prac!

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 11 listopada podczas uroczystego Koncertu Niepodległościowego w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

                                                                                          Alina Muszyńska