Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Konkurs plastyczny nt. Pomnika Wdzięczności w Poznaniu

        

         We wrześniu tego roku uczniowie klas V i VI wzięli udział w IV Konkursie dla dzieci        i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” („Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”) pt. „Razem odbudujemy w Poznaniu Pomnik Wdzięczności”.

Konkurs odbywał się pod patronatem m.in. Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego.

 

Nasi uczniowie odnieśli w nim wielki sukces!

W swojej kategorii wiekowej otrzymali następujące miejsca:

 

Tomasz Grygiel z kl. Vb zajął I miejsce (ex aequo z uczennicą kl. VI ze SP z Obornik)

 

Weronika Hoff z kl. VIa oraz Wojciech Kamiński z kl. Va zdobyli ex aequo 2 miejsce

 

Natomiast:

Maria Szczepańska z kl. Vb, Paula Kanior z kl. VIb oraz Alicja Golka z kl. VIa

otrzymały wyróżnienie.

 

Wszystkim wymienionym uczniom serdecznie gratulujemy, tym bardziej, że zasięg konkursu to Wielkopolska, a jak się dowiedzieliśmy, prace naszych laureatów wybrano z ponad            340 prac!

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 11 listopada podczas uroczystego Koncertu Niepodległościowego w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

                                                                                          Alina Muszyńska