AKTUALNOŚCI

Konkurs plastyczny nt. Pomnika Wdzięczności w Poznaniu

        

         We wrześniu tego roku uczniowie klas V i VI wzięli udział w IV Konkursie dla dzieci        i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” („Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”) pt. „Razem odbudujemy w Poznaniu Pomnik Wdzięczności”.

Konkurs odbywał się pod patronatem m.in. Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego.

 

Nasi uczniowie odnieśli w nim wielki sukces!

W swojej kategorii wiekowej otrzymali następujące miejsca:

 

Tomasz Grygiel z kl. Vb zajął I miejsce (ex aequo z uczennicą kl. VI ze SP z Obornik)

 

Weronika Hoff z kl. VIa oraz Wojciech Kamiński z kl. Va zdobyli ex aequo 2 miejsce

 

Natomiast:

Maria Szczepańska z kl. Vb, Paula Kanior z kl. VIb oraz Alicja Golka z kl. VIa

otrzymały wyróżnienie.

 

Wszystkim wymienionym uczniom serdecznie gratulujemy, tym bardziej, że zasięg konkursu to Wielkopolska, a jak się dowiedzieliśmy, prace naszych laureatów wybrano z ponad            340 prac!

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 11 listopada podczas uroczystego Koncertu Niepodległościowego w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

                                                                                          Alina Muszyńska