AKTUALNOŚCI

Memoriał Urszuli Marciniak, czyli otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, zadań logicznych, łamigłówek matematycznych i logicznych oraz podniesienie kultury matematycznej wśród  Polaków.

Do zawodów można się przygotować, rozwiązując m.in. zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi, które założyła Urszula Marciniak, zadania treningowe oraz zadania treningowe puzzlegames on-line. 

Zawodnicy startują indywidualnie w jednej z pięciu kategorii (maluch, beniamin, kadet, junior i senior), osoby z najlepszymi wynikami w eliminacjach w swoich kategoriach zostają zaproszone do udziału w Finale Memoriału podczas którego w trzech rundach zostaną wyłonieni uczestnicy Wielkiego Finału do którego zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych Uczestników z każdej z kategorii.

Zadania zarówno eliminacyjne, jak i finałowe to łamigłówki diagramowe typu: piramidy (wieżowce), lampki, wielokropki, łamigłówki architekta, kakuro, sudoku (klasyczne lub zmodyfikowane).

  • eliminacje szkolne 5 III 2019
  • ogłoszenie listy finalistów 11 III 2019
  • Finał Memoriału 24 III 2019, rozpoczęcie: godz. 10:00

Po przykładowe zadania można zgłosić się do nauczycieli matematyki.

Więcej informacji oraz przykładowych zadań na stronach:

https://emi.wmi.amu.edu.pl/wydarzenie/memorial-urszuli-marciniak/

https://www.wydawnictwologi.pl/memorial

 

 

Julia Hybiak