Drodzy Rodzice,

            W związku z wydarzeniami mającymi miejsce w warszawskim Wawrze, chcielibyśmy Państwa uspokoić.  W naszej szkole pod czujnym okiem wychowawców, każde najmniejsze wydarzenie świadczące o konflikcie między uczniami zostaje konsultowane zarówno psychologiem, pedagogiem jak i psychopedagogiem. Wszelkie nieprawidłowości staramy się rozwiązywać na bieżąco. Przede wszystkim rozmawiać, organizować warsztaty, prowadzić mediacje między skonfliktowanymi uczniami i czuwać.
          Jednakże zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Prosimy zgłaszać nam wszelkie obawy, nieprawidłowości i podejrzenia w związku z zachowaniem Państwa dzieci, czy też kolegów, koleżanek, które        z Państwa dziećmi dzielą wspólny czas szkolny. W przypadku naszych Dzieci nadgorliwość jest jak najbardziej wskazana i nie ma błahych problemów. Nawet jeśli wg. Państwa nie są warte uwagi, zawsze należy się upewnić    i konsultować z kadrą szkolnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawcami. Z pewnością przyczyni się to, do większej skuteczności naszych działań.

Kadra SP 80

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”


              Wielkopolskie Towarzystwo Matematyczne KANGUR zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych do udziału w XXVII edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. W roku 2018 konkurs przeprowadzony zostanie 15 marca.        W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który chęć uczestnictwa potwierdzi wpłatą 9 zł.
Od roku szkolnego 2017/2018 klasy siódme szkół podstawowych zgłaszamy w kategorii KADET.
Zgłoszenia do konkursu odbywają się u p.
Martyny Goślińskiej lub u nauczycieli matematyki, uczących w danej klasie. W klasach II-III zgłoszenia u wychowawcy.
TERMIN zgłoszeń – do
10 stycznia.

Szkolny Koordynator 

Martyna Goślińska