AKTUALNOŚCI

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2022

W październiku, jak co roku, obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku tematem przewodnim jest „Czytanie dla pokoju".

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) jako hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wybrało „Reading for Global Peace and Harmony”, który w Polsce postanowiliśmy nieco skrócić do „Czytanie dla pokoju”.

inf. Biblioteka w szkole