AKTUALNOŚCI

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2024

HASŁO MMBS 2023 – „BIBLIOTEKA SZKOLNA: MOJE SZCZĘŚLIWE MIEJSCE, W KTÓRYM KWITNIE KREATYWNOŚĆ I WYOBRAŹNIA”

W każdym roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego ogłasza propozycję przewodniego hasła miesiąca bibliotek. Celem jest zachęcenie bibliotekarzy szkolnych na całym świecie do zwrócenia szczególnej uwagi na jakiś obszar działania bibliotek szkolnych.

Tegoroczna propozycja hasła to: „The School Library: My Happy Place where Creativity and Imagination Flourish”, czyli w tłumaczeniu: „Biblioteka szkolna: moje szczęśliwe miejsce, w którym kwitnie kreatywność i wyobraźnia”.

Żeby hasło było bardziej skondensowane, bardziej nośne i zrozumiałe dla uczniów w różnym wieku, łatwiejsze do zapamiętania, trochę je zmodyfikowaliśmy i na naszym plakacie zaproponowaliśmy: „Biblioteka – tu kwitnie wyobraźnia”. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by stosować tę dłuższą wersję hasła oficjalnego. Z pewnością może ona służyć jako wskazówka programowa do tegorocznych obchodów MMBS.

Hasło tegorocznego MMBS daje możliwość pokazania ważnej funkcji biblioteki szkolnej jako (mówiąc najogólniej) miejsca, które nie tylko wspiera edukację szkolną, ale też dzięki swojej ofercie i atmosferze pokazuje inne horyzonty, ułatwia kontakt z różnymi gatunkami piśmiennictwa, rozwój własnych zainteresowań, sprzyja refleksji, spokojnemu, bezstresowemu wykorzystaniu czasu.

Na takie funkcje biblioteki szkolnej, będącej czymś w rodzaju szkolnego domu kultury, klubu dyskusyjnego, miejsca spotkań, integracji rówieśniczej, inspiracji, zachęty do obcowania z kulturą i dostosowaną do wieku rozrywką, zwracamy uwagę na łamach „Biblioteki w Szkole” od dawna. Wszystkie badania i obserwacje wskazują, że w ostatnich latach potrzeby uczniów w tym zakresie są coraz bardziej widoczne. MMBS może być dobrą okazją do pokazania dorobku, potencjału biblioteki w zaspokajaniu tych potrzeb. Przy okazji dobrze służyłoby to wizerunkowi biblioteki, wzmocnieniu jej miejsca w szkole – szczególnie w opinii uczniów i ich rodziców.