Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Mistrz Ortografii Klas 3

    Dnia 24 kwietnia 2018 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii Klas 3. Wzięło w nim udział  9-oro dzieci, po troje z każdej klasy.

 

Klasę 3A reprezentowali:           klasę 3B:                           klasę 3C:

 

  - Maciej Bartkowiak         - Kornelia Adamska               - Jan Deskur                    

- Oliwia Czubek          - Nikodem Barełkowski       - Amelia Kopij                              

  - Amelia Nieznalska         - Michał Kalinowski              - Amelia Nolewajka

                                                                

 

   Wszyscy uczestnicy konkursu z zaangażowaniem walczyli o pierwsze miejsce.

W skupieniu pisali zdania trudnego dyktanda oraz uzupełniali luki w wyrazach i uzasadniali pisownię.

Wyniki ortograficznych zmagań pozwoliły wyłonić zwycięzców.

 

Wyniki konkursu

 

 

I-wsze miejsce i tytuł Mistrza Ortografii zdobyli

- uzyskując jednakową liczbę punktów -

Kornelia Adamska i Nikodem Barełkowski z klasy 3b.

 

Wicemistrzynią Ortografiizajmując II miejsce - została

Amelia Kopij z klasy 3c.

 

Gratulujemy !!! 

 

 

                                                                                                     Dorota Rydlewska