AKTUALNOŚCI

Mleko oraz owoce i warzywa w roku szkolnym 2017/18

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego przedstawiam Państwu kilka ważnych informacji i zaleceń dotyczących „Nowego programu”.

  1. Oficjalne dokumenty mają się pojawić na początku września.
  2. „Nowy program” jest skierowany jedynie do uczniów klas I-V.
  3. W ramach nieodpłatnych dostaw owoców i warzyw dostarczane będą: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, marchew, rzodkiewki, papryka słodka, pomidory, kalarepa, soki owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne.
  4. Nieodpłatne dostawy mleka obejmować będą: mleko białe, jogurt naturalny, kefir naturalny i ser twarożkowy. Nie będzie możliwości zamówienia innego asortymentu. Szkoła zobowiązuje się do przyjęcia całego asortymentu w ilościach określonych             w umowie.
  5. Szkoły podstawowe nie muszą same zgłaszać się do nowego programu – wystarczy umowa z dostawcą.
  6. Szkoła podstawowa zawiera umowę nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw wyłącznie z jednym dostawcą oraz wyłącznie z jednym dostawcą na nieodpłatne dostawy mleka.
  7. Umowy będą zawierane na okres jednego semestru, na formularzu udostępnionym               przez Agencję na swojej stronie internetowej.
  8. Kopię umów (oddzielnie na dostawy mleka oraz na dostawy owoców i warzyw) dostawca przekazuje do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę tego dostawcy, w terminie do dnia 20.09.2017 r.
  9. Po 25 września 2017 Agencja umieszcza na swojej stronie internetowej informację o łącznej liczbie porcji mleka oraz owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko (ok. 4 razy w tygodniu).

10. Okres udostępniania mleka oraz owoców i warzyw w I semestrze będzie obejmował czas       od 02.10.2017 do 09.02.2018 przez 10 tygodni, które będą podane w umowie.