Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Szanowni Rodzice,

wyraziliście Państwo wolę przysłania dzieci na konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły. Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej skanu oraz podpisanych oświadczeń na pocztę internetową szkoły sp80poznan@gmail.com (w tytule proszę napisać „Konsultacje”) lub wrzucenie dokumentów do przygotowanej skrzynki na korespondencję z napisem KONSULTACJE w przedsionku szkoły do czwartku 28 maja 2020 roku. 
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na konsultacje w szkole w czasie reżimu sanitarnego.
W piątek 29 maja 2020 roku zostanie przesłany harmonogram konsultacji.
Uczniowie korzystający z konsultacji na terenie szkoły biorą także udział w zdalnym kształceniu na odległość.
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na konsultacje w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły , co najmniej jeden dzień przed planowaną datą konsultacji. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać Konsultacje) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Mleko oraz owoce i warzywa w roku szkolnym 2017/18

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego przedstawiam Państwu kilka ważnych informacji i zaleceń dotyczących „Nowego programu”.

  1. Oficjalne dokumenty mają się pojawić na początku września.
  2. „Nowy program” jest skierowany jedynie do uczniów klas I-V.
  3. W ramach nieodpłatnych dostaw owoców i warzyw dostarczane będą: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, marchew, rzodkiewki, papryka słodka, pomidory, kalarepa, soki owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne.
  4. Nieodpłatne dostawy mleka obejmować będą: mleko białe, jogurt naturalny, kefir naturalny i ser twarożkowy. Nie będzie możliwości zamówienia innego asortymentu. Szkoła zobowiązuje się do przyjęcia całego asortymentu w ilościach określonych             w umowie.
  5. Szkoły podstawowe nie muszą same zgłaszać się do nowego programu – wystarczy umowa z dostawcą.
  6. Szkoła podstawowa zawiera umowę nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw wyłącznie z jednym dostawcą oraz wyłącznie z jednym dostawcą na nieodpłatne dostawy mleka.
  7. Umowy będą zawierane na okres jednego semestru, na formularzu udostępnionym               przez Agencję na swojej stronie internetowej.
  8. Kopię umów (oddzielnie na dostawy mleka oraz na dostawy owoców i warzyw) dostawca przekazuje do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę tego dostawcy, w terminie do dnia 20.09.2017 r.
  9. Po 25 września 2017 Agencja umieszcza na swojej stronie internetowej informację o łącznej liczbie porcji mleka oraz owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko (ok. 4 razy w tygodniu).

10. Okres udostępniania mleka oraz owoców i warzyw w I semestrze będzie obejmował czas       od 02.10.2017 do 09.02.2018 przez 10 tygodni, które będą podane w umowie.