AKTUALNOŚCI

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe

W czwartek 25 stycznia 7b odwiedziła Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe, w którym mieści się meczet. Warto było poznać naszych sąsiadów i dowiedzieć się więcej o islamie. W muzeum poznaliśmy najważniejsze postacie arabskiej nauki i kultury, obejrzeliśmy makiety meczetów, stroje czy naczynia. Horyzonty poszerzyliśmy dzięki bardzo ciekawej prelekcji imama Youssefa Chadida, który przybliżył nam wiarę, kulturę i tradycje muzułmańskie oraz pokazał salę modlitewną. Na pamiątkę tej wizyty dostaliśmy nasze imiona zapisane po arabsku oraz Kalendarze Trzech Religii.

7b w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym

 

7b w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym

 

7b w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym

 

7b w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym

 

7b w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym

 

7b w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym

 

7b w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym

 

7b w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym

 

7b w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym