Nasze Przedszkolaki

Nasze Przedszkolaki w domach doskonalą swoje umiejętności pod czujnym okiem rodziców.  

Cała kadra pedagogiczna życzy dużo uśmiechu, radości i cierpliwości w kolejnych dniach pobytu w domach.

Pamiętajcie dzieci, że bardzo za Wami tęsknimy, mocno ściskamy  i buziaczki przesyłamy.

 

 

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III - aktualizacja