Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych - wrzesień 2021

Bus-Tramwaj-Kolej - informacja dot. wzajemnego honorowania części biletów przez ZTM w Poznaniu oraz operatorów kolejowych POLREGIO i Koleje Wielkopolskie ZOBACZ TUTAJ


„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić…
tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”
Ks. Jan Twardowski

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
o śmierci naszego pracownika
Pana Wiesława Rosy
w dniu 19 listopada 2021 roku.

Wyrazy najszczerszego współczucia Rodzinie składają:
Dyrekcja, Pracownicy,
Uczniowie i Rodzice
Szkoły Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
Pogrzeb odbędzie się 27 listopada 2021 roku o godz. 12.00 w Puszczykowie. Msza Święta w intencji Wiesława Rosy od Pracowników, Uczniów i Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 odbędzie się 19 lutego 2022 roku o godz. 18.00 w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Rodziny w Poznaniu, ul. Promienista 131.

Nauczyciel na Medal - Plebiscyt Edukacyjny 2021

Z przyjemnością informuję, że szkoła została zgłoszona przez uczniów i ich rodziców do nagrody Szkoła Roku w akcji Nauczyciel i Szkoła na Medal - największym plebiscycie edukacyjnym w Polsce, który w województwie wielkopolskim jest prowadzony przez "Głos Wielkopolski".
Jednocześnie nominację do tytułu Nauczyciel na Medal otrzymał także pracujący w szkole nauczyciel: Aleksandra Ratajewska.
Głosowanie w plebiscycie już się rozpoczęło. Aktualne wyniki i wszystkie informacje o akcji można znaleźć na www.gloswielkopolski.pl/nauczyciel

Gratulacje dla Pani Aleksandry Ratajewskiej nauczycielki języka polskiego i wychowawczyni klasy V b. Jesteśmy dumni, że jest Pani nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńkiego.

 

Proszę o głosowanie.z poważaniem
Aldona Rożnowska
dyrektor szkoły