Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Niemieckie kalendarze adwentowe

Wprawdzie zaczął się już zupełnie inny okres roku, ale za sprawą Waszych prac chciałabym jeszcze powrócić do czasu adwentu. Przez prawie cały grudzień niektórzy uczniowie klas 7 i 8 rozwiązywali zadania z interaktywnych kalendarzy adwentowych – dotyczących niemieckich tradycji świątecznych. Oczywiście w języku niemieckim! Następnie (niektórzy dopiero w styczniu:) przygotowaliście piękne i pomysłowe prace.

Wszystkie kalendarze zostały nagrodzone ocenami celującymi. Można je oglądać w sali 201. Serdecznie zapraszam!

Ponadto wraz z Panią Beatą Ruszkowską i grupą Uczniów wybraliśmy trzy prace – najbardziej pomysłowe i wykonane w największym stopniu samodzielnie – są to kalendarze:

 

Emilii Kineckiej z klasy 7a

Basi Głów z klasy 7b

Marty Szemraj z klasy 7 a.

Dla nich szczególne gratulacje!!!

 

Wszystkim bardzo dziękuję za udział i gratuluję!

Paulina Wasiewicz