Żyj tak, aby każdy kolejny dzień
był pełen przygód i wyjątkowy.
Wypełnij każdą mijającą chwilę tak,
aby we wspomnieniach dawała Ci dużo radości.
Czerp energię ze słońca,
kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły,
entuzjazmu i radości.
Pozostań dzieckiem i ciesz się dzieciństwem.

Wszystkiego najlepszego
życzą pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
Szanowni Rodzice,

wyraziliście Państwo wolę przysłania dzieci na konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły. Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej skanu oraz podpisanych oświadczeń na pocztę internetową szkoły sp80poznan@gmail.com (w tytule proszę napisać „Konsultacje”) lub wrzucenie dokumentów do przygotowanej skrzynki na korespondencję z napisem KONSULTACJE w przedsionku szkoły do czwartku 28 maja 2020 roku. 
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na konsultacje w szkole w czasie reżimu sanitarnego.
W piątek 29 maja 2020 roku zostanie przesłany harmonogram konsultacji.
Uczniowie korzystający z konsultacji na terenie szkoły biorą także udział w zdalnym kształceniu na odległość.
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na konsultacje w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły , co najmniej jeden dzień przed planowaną datą konsultacji. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać Konsultacje) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Noc naukowców

Dni roku szkolnego lecą jak szalone. Już prawie miesiąc minął od naszej wizyty na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 27 września 2019 r. uczniowie z klas szóstych, siódmych i ósmych wraz z opiekunami Panią Dorotą Michniewską, Joanną Ostrowską oraz Julią Hybiak wzięli udział w Nocy Naukowców, wydarzeniu, które odbywa się w całej Europie pod hasłem: Researchers’ Night.

Atrakcji było co niemiara. Już w holu WMiI czekała na nas ZABAWA Z PAPIEREM? - ORIGAMI! Każdy uczestnik Nocy Naukowców miał możliwość podejścia i szczegółowego obejrzenia przedmiotów wykonanych z papieru, przygotowanej wystawy, a także samodzielnego złożenia prostych modeli. Oprócz tego uczniowie bawili się przy KNOOCKER - INTERAKTYWNEJ ŚCIANCE DO GIER i mogli obejrzeć OŻYWIONE KONSTRUKCJE Z KLOCKÓW LEGO: SKORPION, PIESEK, GYRO BOY I KOBRA.

Oprócz zabaw wzięliśmy udział w dwóch wykładach: PROSZĘ TO PO MNIE POPRAWIĆ oraz JAK STWORZYĆ GRĘ KOMPUTEROWĄ W 10 MINUT Z PIXBLOCKS. W trakcie  tego wykładu zobaczyliśmy jak stworzyć gry komputerowe w środowisku PixBlocks. Przedstawione zostały również podstawy programowania blokowego oraz programowania w języku Python.

 

Następnie młodsi uczniowie udali się na warsztaty pod tytułem BARWNE DROGI - SPACER Z OZOBOTEM, który zawładnął ich sercem. A starsi mogli wykorzystać wiedzę zdobytą na wykładzie z PixBlocks uczestnicząc w laboratoriach TWORZENIE GIER W JĘZYKU PYTHON I ŚRODOWISKU PIXBLOCKS.

Wszystkie wykłady, warsztaty oraz laboratoria prowadzone były przez wykładowców Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Z „imprezy” wróciliśmy zmęczeni ale przede wszystkim zadowoleni. Mamy nadzieję, że nie zabraknie nas tam za rok!

 

Organizator

Julia Hybiak

Więcej zdjęć w Galerii 2019-2020