ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY


Informujemy, że

oddział przedszkolny SP80

w sierpniu

będzie otwarty

od 7:00 do 17:00

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III - aktualizacja