DRZWI OTWARTE 2021

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III - aktualizacja


Oddział przedszkolny w okresie wakacyjnym


Informuję, że oddział

przedszkolny w okresie

wakacyjnym będzie czynny

w sierpniu.

Dyżur w lipcu pełni

Niepubliczne Przedszkole

im. Lucyny Krzemienieckiej

ul. Kłuszyńska 19