LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY 1
Zobacz w zakładce REKRUTACJA >>>>

Ogłoszenie

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że istnieje mozliwość wynajmu pomieszczeń szkolnych w czasie wakacji letnich oraz później, w trakcie trwania roku szkolnego do godziny 22.00.

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie lub pod numerem telefonu 61 861 05 24.