AKTUALNOŚCI

Olimpiada polonistyczna

Z ogromną radością informuję, że Aleksandra Marcinek z klasy 8a została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Tytuł ten uzyskuje uczeń, który w stopniu rejonowym uzyskał 42 punkty i tym samym zakwalifikował się do stopnia wojewódzkiego.

Ola z sukcesem napisała dwie pierwsze części konkursu, wykazując się nie tylko umiejętnościami z podstawy programowej, ale także wiedzą znacznie wykraczającą poza obowiązkowe zagadnienia. Etap rejonowy wymagał zapoznania się z dodatkowymi lekturami i filmem oraz twórczego ich wykorzystania, sprawdzał także sprawne posługiwanie się piórem podczas redagowania krótszych i dłuższych tekstów. Uczennica ósmej klasy musiała również opanować dodatkowe pojęcia z zakresu teorii literatury oraz języka.

Serdecznie gratuluję sukcesu i trzymam kciuki za ostatni etap konkursu!

Aleksandra Ratajewska