Drodzy Rodzice,

            W związku z wydarzeniami mającymi miejsce w warszawskim Wawrze, chcielibyśmy Państwa uspokoić.  W naszej szkole pod czujnym okiem wychowawców, każde najmniejsze wydarzenie świadczące o konflikcie między uczniami zostaje konsultowane zarówno psychologiem, pedagogiem jak i psychopedagogiem. Wszelkie nieprawidłowości staramy się rozwiązywać na bieżąco. Przede wszystkim rozmawiać, organizować warsztaty, prowadzić mediacje między skonfliktowanymi uczniami i czuwać.
          Jednakże zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Prosimy zgłaszać nam wszelkie obawy, nieprawidłowości i podejrzenia w związku z zachowaniem Państwa dzieci, czy też kolegów, koleżanek, które        z Państwa dziećmi dzielą wspólny czas szkolny. W przypadku naszych Dzieci nadgorliwość jest jak najbardziej wskazana i nie ma błahych problemów. Nawet jeśli wg. Państwa nie są warte uwagi, zawsze należy się upewnić    i konsultować z kadrą szkolnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawcami. Z pewnością przyczyni się to, do większej skuteczności naszych działań.

Kadra SP 80

Pasowanie na ucznia

W poniedziałek 22 października odbyła się w naszej szkole uroczystość "Pasowania na ucznia". Pierwszoklasiści w obecności dyrekcji szkoły, rodziców i gości musieli wykazać się wiedzą o szkole i przyborach szkolnych.
Podczas części artystycznej przygotowanej przez p. Bronisłąwę Kaźmierczak i klasę 3a rozwiązywali różne zagadki. Następnie w obecności sztandaru szkoły ślubowali być dobrymi uczniami, dobrymi kolegami oraz dbać o dobre imię szkoły. Pan dyrektor pasował każdego pierwszoklasistę ogromnym ołówkiem na ucznia Szkoły Podstawowej nr 80.

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowy album ze zdjęciami, książkę i słodkie niespodzianki zakupione przez rodziców. Dalsza część uroczystości odbyła się już w klasie przy upieczonym przez rodziców torcie i innych smakołykach.

Maria Gmerek-Ochocka

 

Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć tutaj.