AKTUALNOŚCI

PODZIĘKOWANIE

         

                   Składam serdeczne podziękowanie Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom szkoły, ale przede wszystkim- Uczniom, którzy powierzyli mi funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego, za trzy lata współpracy.

Za wszystkie inicjatywy oraz trud włożony w organizację życia szkolnego, za zaangażowanie, pomoc, wsparcie, uśmiech i dobre słowo.

Dziękuję za to, że zawsze mogłam na Was liczyć.

Nowemu opiekunowi życzę wytrwałości, cierpliwości i bezproblemowego roku szkolnego.

                                                                                                   

                                                                                                Dziękuję

                                                                                             Joanna Biegańska

                                                                                  opiekun Samorządu Uczniowskiego