Żyj tak, aby każdy kolejny dzień
był pełen przygód i wyjątkowy.
Wypełnij każdą mijającą chwilę tak,
aby we wspomnieniach dawała Ci dużo radości.
Czerp energię ze słońca,
kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły,
entuzjazmu i radości.
Pozostań dzieckiem i ciesz się dzieciństwem.

Wszystkiego najlepszego
życzą pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
Szanowni Rodzice,

wyraziliście Państwo wolę przysłania dzieci na konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły. Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej skanu oraz podpisanych oświadczeń na pocztę internetową szkoły sp80poznan@gmail.com (w tytule proszę napisać „Konsultacje”) lub wrzucenie dokumentów do przygotowanej skrzynki na korespondencję z napisem KONSULTACJE w przedsionku szkoły do czwartku 28 maja 2020 roku. 
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na konsultacje w szkole w czasie reżimu sanitarnego.
W piątek 29 maja 2020 roku zostanie przesłany harmonogram konsultacji.
Uczniowie korzystający z konsultacji na terenie szkoły biorą także udział w zdalnym kształceniu na odległość.
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na konsultacje w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły , co najmniej jeden dzień przed planowaną datą konsultacji. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać Konsultacje) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Półkolonie 2019

Tegoroczne półkolonie w naszej szkole to odbywały się pod hasłem „W wakacyjnym rytmie”   W terminie 24 - 28 czerwca odbył się jeden turnus półkolonii, co pozwoliło grupie 22 naszych uczniów spędzić radosne chwile w czasie wakacji. Uczestnicy półkolonii brali udział w szczegółowo opracowanym programie wypoczynku składającym się z wielu atrakcyjnych propozycji odpowiednio dobranych do wieku dzieci. Opiekę nad uczestnikami półkolonii sprawowały: Pani mgr Maria Gmerek- Ochocka, Pani mgr Beta Ruszkowska. Nad realizacją programu czuwał kierownik Pani mgr Anna Charko, która opracowała szczegółowy plan pracy .  

Wychowawcy prowadzili dzienniki zajęć .Uczestnicy półkolonii zapewnione mieli dwa posiłki:  śniadanie  i obiad. Zajęcia odbywały się w dwóch blokach: przedpołudniom  i popołudniowym. Dbając o bezpieczeństwo uczestników w pierwszym dniu półkolonii odbyło się spotkanie z przedstawicielem policji, który przedstawił zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, korzystania ze środków komunikacji miejskiej. Uczestnicy zapoznani zostali także szczegółowo z regulaminem  półkolonii. W tracie tygodniowego turnusu uczestnicy półkolonii uczestniczyli w :

- zajęciach w Muzeum Rogala i w Muzeum Etnograficznym, na temat regionu, 

- zajęciach  przyrodniczych w palmiarni na temat fauny i flory regionów tropikalnych,

- zajęciach przyrodniczych  zorganizowanych  przy współpracy z Poznańskim Towarzystwem Ochrony Przyrody- Salamandra , na temat życia pingwinów, 

- zajęciach z  dogo terapii  na temat jak właściwie zajmować się swoim czworonożnym przyjacielem i  jakie zasady należy stosować, gdy grozi nam niebezpieczeństwo., spotkanie zostało przeprowadzone przez Panią  Beatę Jagodzińską, która przyjechała na nie ze swoimi podopiecznymi,

- zajęciach w Multikinie  na temat roli obrazu w życiu człowieka, które połączone były z  projekcją dwóch filmów: ,, Agent Kot” , "Sekrety życia zwierzaków domowych 2”,

- zajęciach kulinarnych podczas których uczestnicy półkolonii zaprani zostali z historią, tradycją Gruzji  ,a przede wszystkim smakiem Kaukazu ,własnoręcznie wykonali pierogi chiankali. Zajęcia zakończyły się degustacją potraw.

 

Integralną część programu stanowiły zajęcia plastyczne i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. Uczestnicy półkolonii zdobyli  wiedzę z nowych dziedzin  nauki , np. etnologii , ale także mieli czas na odpoczynek i zabawę. 

Zdjęcia do obejrzenia TUTAJ.

Anna Charko