AKTUALNOŚCI

Powitanie wiosny 2019

Termin: środa 20 marca 2019 roku,

trzecia godzina lekcyjna godz. 9:50

 

Temat: Witaj wiosno!

 

Klasy: I – III

 

 

Cele :

  • Kultywowanie tradycji ludowych związanych z okresem wiosennym.
  • Przypomnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących zwiastunów wiosny.
  • Wzmacnianie więzi emocjonalnej w zespołach klasowych oraz w społeczności szkolnej.
  • Organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności.

  

Realizacja:

  • wykonanie przez każdą klasę kolorowego „gaika – maika”
  • przemarsz Wiosennego Korowodu wokół szkoły w strojach, dodatkach itp. w kolorze zielonym
  • zabieramy ze sobą hałaśliwe przedmioty J - instrumenty, trąbki, gwizdki itp.

 

 

 

                                                                                                                                 Organizatorzy:

                                                                                                                               Dorota Pietrzyk

                                                                                                                                     Justyna Żukowska