AKTUALNOŚCI

Powitanie wiosny 2024

Termin: czwartek 21 marca 2024 roku,

trzecia lekcja,  godz. 9:50

Witaj wiosno!

Klasy: I – III

 

Cele :

  • Kultywowanie tradycji ludowych związanych z okresem wiosennym.
  • Przypomnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących zwiastunów wiosny.
  • Wzmacnianie więzi emocjonalnej w zespołach klasowych oraz w społeczności szkolnej.
  • Organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności.

 

Realizacja:

  • wykonanie przez każdą klasę kolorowego „gaika – maika”
  • przemarsz Wiosennego Korowodu wokół szkoły
  • zabieramy ze sobą hałaśliwe przedmioty - instrumenty, trąbki, gwizdki itp.

Organizator:

Justyna Czapara

Maria Gmerek - Ochocka