AKTUALNOŚCI

POZNAŃ W „OSIEMDZIESIĄTCE”

      Luty w niektórych szkołach to miesiąc, w którym uczniowie klas drugich przygotowują się do konkursu wiedzy o rodzinnym mieście. Najlepsi, jak co roku od 17 lat, przybywają do SP 80, by reprezentować swoją szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Poznaniu, który w tym roku odbył się 3 marca.

 

    W auli szkoły zasiadło szacowne jury w składzie : p. Magdalena Łagodzińska – wicedyrektor w SP 7, p Małgorzata Wolińska – metodyk edukacji wczesnoszkolnej, p. Maja Rausch - przewodniczka po Poznaniu i p. Mariusz Polarczyk reprezentujący Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania. Naprzeciwko nich zajęły swe miejsca trzyosobowe zespoły z pięciu szkół: SSP 1, SP 7, SP 25, SP 80 i SP 90.

 

   Rywalizacja była zacięta – drugoklasiści sprawnie odpowiadali ustnie i pisemnie na różne pytania, rozpoznawali poznańskie budowle, rozwiązywali zagadki i rebusy. Najlepiej bawili się przy tłumaczeniu zdań „z polskiego na nasze” i odwrotnie  wykorzystując swą znajomość gwary poznańskiej.

 

    Gdy zmęczeni i rozemocjonowani uczestnicy konkursu odpoczywali przy słodkim poczęstunku, komisja sędziowska podsumowała wyniki – po raz pierwszy od wielu lat nie było dogrywki ! Zwyciężyła drużyna z SP 80, a kolejne miejsca zajęły zespoły z SSP 1, SP7, SP90 i SP 25. Przed ogłoszeniem wyników i wręczeniem dyplomów i nagród wszyscy z przyjemnością obejrzeli przygotowane przez p. Ewę Iwaszkiewicz i uczniów z kółka teatralnego przedstawienie o poznańskiej pyrze. A później były wspólne zdjęcia, pożegnania i umawianie się na przyszły rok.

 

   Gratulujemy wszystkim uczestnikom ich wiedzy oraz umiejętności pracy w zespole i do zobaczenia za rok na XVIII Międzyszkolnym Drużynowym Konkursie Wiedzy o Poznaniu w Szkole Podstawowej nr 80 na ulicy Pogodnej.

 

                                                         Prowadzące konkurs

                                                         Magdalena Maciejewska

                                                            Ewa Szczepańska