Żyj tak, aby każdy kolejny dzień
był pełen przygód i wyjątkowy.
Wypełnij każdą mijającą chwilę tak,
aby we wspomnieniach dawała Ci dużo radości.
Czerp energię ze słońca,
kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły,
entuzjazmu i radości.
Pozostań dzieckiem i ciesz się dzieciństwem.

Wszystkiego najlepszego
życzą pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
Szanowni Rodzice,

wyraziliście Państwo wolę przysłania dzieci na konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły. Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej skanu oraz podpisanych oświadczeń na pocztę internetową szkoły sp80poznan@gmail.com (w tytule proszę napisać „Konsultacje”) lub wrzucenie dokumentów do przygotowanej skrzynki na korespondencję z napisem KONSULTACJE w przedsionku szkoły do czwartku 28 maja 2020 roku. 
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na konsultacje w szkole w czasie reżimu sanitarnego.
W piątek 29 maja 2020 roku zostanie przesłany harmonogram konsultacji.
Uczniowie korzystający z konsultacji na terenie szkoły biorą także udział w zdalnym kształceniu na odległość.
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na konsultacje w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły , co najmniej jeden dzień przed planowaną datą konsultacji. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać Konsultacje) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

POZNAŃ W „OSIEMDZIESIĄTCE”

      Luty w niektórych szkołach to miesiąc, w którym uczniowie klas drugich przygotowują się do konkursu wiedzy o rodzinnym mieście. Najlepsi, jak co roku od 17 lat, przybywają do SP 80, by reprezentować swoją szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Poznaniu, który w tym roku odbył się 3 marca.

 

    W auli szkoły zasiadło szacowne jury w składzie : p. Magdalena Łagodzińska – wicedyrektor w SP 7, p Małgorzata Wolińska – metodyk edukacji wczesnoszkolnej, p. Maja Rausch - przewodniczka po Poznaniu i p. Mariusz Polarczyk reprezentujący Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania. Naprzeciwko nich zajęły swe miejsca trzyosobowe zespoły z pięciu szkół: SSP 1, SP 7, SP 25, SP 80 i SP 90.

 

   Rywalizacja była zacięta – drugoklasiści sprawnie odpowiadali ustnie i pisemnie na różne pytania, rozpoznawali poznańskie budowle, rozwiązywali zagadki i rebusy. Najlepiej bawili się przy tłumaczeniu zdań „z polskiego na nasze” i odwrotnie  wykorzystując swą znajomość gwary poznańskiej.

 

    Gdy zmęczeni i rozemocjonowani uczestnicy konkursu odpoczywali przy słodkim poczęstunku, komisja sędziowska podsumowała wyniki – po raz pierwszy od wielu lat nie było dogrywki ! Zwyciężyła drużyna z SP 80, a kolejne miejsca zajęły zespoły z SSP 1, SP7, SP90 i SP 25. Przed ogłoszeniem wyników i wręczeniem dyplomów i nagród wszyscy z przyjemnością obejrzeli przygotowane przez p. Ewę Iwaszkiewicz i uczniów z kółka teatralnego przedstawienie o poznańskiej pyrze. A później były wspólne zdjęcia, pożegnania i umawianie się na przyszły rok.

 

   Gratulujemy wszystkim uczestnikom ich wiedzy oraz umiejętności pracy w zespole i do zobaczenia za rok na XVIII Międzyszkolnym Drużynowym Konkursie Wiedzy o Poznaniu w Szkole Podstawowej nr 80 na ulicy Pogodnej.

 

                                                         Prowadzące konkurs

                                                         Magdalena Maciejewska

                                                            Ewa Szczepańska