Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Szanowni Rodzice,

wyraziliście Państwo wolę przysłania dzieci na konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły. Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej skanu oraz podpisanych oświadczeń na pocztę internetową szkoły sp80poznan@gmail.com (w tytule proszę napisać „Konsultacje”) lub wrzucenie dokumentów do przygotowanej skrzynki na korespondencję z napisem KONSULTACJE w przedsionku szkoły do czwartku 28 maja 2020 roku. 
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na konsultacje w szkole w czasie reżimu sanitarnego.
W piątek 29 maja 2020 roku zostanie przesłany harmonogram konsultacji.
Uczniowie korzystający z konsultacji na terenie szkoły biorą także udział w zdalnym kształceniu na odległość.
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na konsultacje w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły , co najmniej jeden dzień przed planowaną datą konsultacji. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać Konsultacje) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Program Festynu Rodzinnego 2019 w SP80

FESTYN RODZINNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 25.05.2019 R.

Godz. 10.00- 14.00

(program w trakcie ustalania, mogą nastąpić zmiany)

 

 

 

 

 

 1. Występ pantomimy- klub Raszyn
 2. Występ młodych perkusistów „Grupa Chopina”- klub Raszyn
 3. „Tancereczka”- zespół baletowy- klub Raszyn
 4. Studio piosenki- klub Raszyn
 5. Prezentacje klas ( nie tylko 1-3)
 6. Studio Dance Sogdiana
 7. Turniej sportowy- nauczyciele Pani Trzaska, Pan Brzostowski
 8. Zespół One Point- taniec jazzowy ( dwa wejścia)
 9. Prezentacje prac plastycznych połączona z licytacją- pani Ruszkowska
 10. Prezentacja uczestników konkursu wokalnego „Piosenki z bajek i baśni”- wytypuje osoby Pani Szymańska
 11. Prezentacja Klubu Sportowego Karate „ Orzeł”
 12. Prezentacja Szkoły Tańca Hajdasz
 13. Prezentacja Zumby
 14. Zajęcia plastyczne- „Cztery kropki”- prezentacja zajęć
 15. Stoisko „Punkt mediacyjny rówieśniczy i dla rodziców”
 16. Planszówki- stanowisko z grami planszowymi- odpowiedzialna Pani E. Nowak
 17. Harcerze- zabawy zręcznościowe
 18. Ping pong- pan Lewandowski
 19. Malowanie farbami na prześcieradłach- Panie z oddziału przedszkolnego
 20. Konkurs gwary poznańskiej- Pani Magda Maciejewska i P. Lucyna Fabrowska- Cieślak
 21. Konkursy- nauczyciele
 22. Malowanie twarzy-
 23. Przejażdżka kucykiem
 24. Rozgrywki szachowe- klub Raszyn
 25. Strzelanie z wiatrówek- klub Raszyn
 26. Wóz strażacki- wjazd podnoszoną drabiną
 27. Policja- oglądanie radiowozu, możliwość przebrania się w strój policjanta
 28.  PKO-  stanowisko z zajęciami z origami
 29. Księgarenka- sprzedaż książek- odpowiedzialna Pani Lucyna Fabrowska- Cieślak
 30. Taniec w kręgu- Akademia Trzeciego Wieku
 31. Licytacja fantów

Lidia Matyja