AKTUALNOŚCI

Projekt ,,Co z tym klimatem, tej?!"

Rozpoczęliśmy kolejny projekt pod nazwą ,,Co z tym klimatem, tej?!" 25 listopada gościliśmy pracownika PPNT - pana Tomasza Zgołę, który przedstawił metodykę badań naukowych oraz interpretacji obserwacji w oparciu o rozumowanie oparte na badaniach naukowych. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób obecność pewnych gatunków roślin i zwierząt może wskazywać na postępujące zmiany klimatyczne. W terenie dokonaliśmy oceny występowania skupieńca lipowego po północnej i południowej stronie pnia, za pomocą kompasu określiliśmy kierunki geograficzne, zmierzyliśmy wysokość i objętość drzewa, opisaliśmy warunki pogodowe, policzyliśmy samochody, które przejechały w trakcie wykonywania pomiarów, kominy widoczne z miejsca badań. 9 grudnia ponownie wcielimy się w rolę badaczy i będziemy kontynuowali naszą wędrówkę jako obserwatorzy przyrody.

Uczniowie wypełniają karty pracy przy pomocy nauczyciela.

Pracownik PNT prowadzi wykład dotyczący metodyki badań naukowych. Uczniowie siedzą w ławkach.

Pracownik PNT prowadzi wykład dotyczący metodyki badań naukowych. Uczniowie siedzą w ławkach.

Na ławce znajdują się karty pracy.

Jedna z grup mierzy obwód drzewa za pomocą taśmy mierniczej.

Uczniowie wypełniają karty pracy przy pomocy nauczyciela.

Uczniowie wypełniają karty pracy przy pomocy nauczyciela.

Uczniowie wypełniają karty pracy przy pomocy nauczyciela.