AKTUALNOŚCI

Projekt edukacyjny klasy 3b

Od dwóch tygodni w klasie 3b trwa projekt edukacyjny, który ma na celu zbadanie, czy  wykorzystanie multimedialnych  gier edukacyjnych wpływa na lepsze przyswojenie wcześniej poznanych treści  i bardziej gruntowne utrwalenie  zdobytej wiedzy w procesie kształcenia. Uczniowie poruszają się w obszarach tematycznych obowiązującej podstawy programowej. Zapoznają się z wieloma grami , dzięki którym ćwiczą trudności ortograficzne, doskonalą umiejętności gramatyczne, oraz matematyczne. Dzięki atrakcyjności i różnorodności  zadań, systemowi zachęt, oraz nagradzania, zajęcia zdają się być dla uczniów bardzo interesujące.

                                                                                                                                                               Lidia Matyja

Zdjęcia można zobaczyć tutaj.