Drodzy Rodzice,

            W związku z wydarzeniami mającymi miejsce w warszawskim Wawrze, chcielibyśmy Państwa uspokoić.  W naszej szkole pod czujnym okiem wychowawców, każde najmniejsze wydarzenie świadczące o konflikcie między uczniami zostaje konsultowane zarówno psychologiem, pedagogiem jak i psychopedagogiem. Wszelkie nieprawidłowości staramy się rozwiązywać na bieżąco. Przede wszystkim rozmawiać, organizować warsztaty, prowadzić mediacje między skonfliktowanymi uczniami i czuwać.
          Jednakże zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Prosimy zgłaszać nam wszelkie obawy, nieprawidłowości i podejrzenia w związku z zachowaniem Państwa dzieci, czy też kolegów, koleżanek, które        z Państwa dziećmi dzielą wspólny czas szkolny. W przypadku naszych Dzieci nadgorliwość jest jak najbardziej wskazana i nie ma błahych problemów. Nawet jeśli wg. Państwa nie są warte uwagi, zawsze należy się upewnić    i konsultować z kadrą szkolnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawcami. Z pewnością przyczyni się to, do większej skuteczności naszych działań.

Kadra SP 80

Projekt edukacyjny klasy 3b

Od dwóch tygodni w klasie 3b trwa projekt edukacyjny, który ma na celu zbadanie, czy  wykorzystanie multimedialnych  gier edukacyjnych wpływa na lepsze przyswojenie wcześniej poznanych treści  i bardziej gruntowne utrwalenie  zdobytej wiedzy w procesie kształcenia. Uczniowie poruszają się w obszarach tematycznych obowiązującej podstawy programowej. Zapoznają się z wieloma grami , dzięki którym ćwiczą trudności ortograficzne, doskonalą umiejętności gramatyczne, oraz matematyczne. Dzięki atrakcyjności i różnorodności  zadań, systemowi zachęt, oraz nagradzania, zajęcia zdają się być dla uczniów bardzo interesujące.

                                                                                                                                                               Lidia Matyja

Zdjęcia można zobaczyć tutaj.