AKTUALNOŚCI

Regulamin Szkolnego Konkursu Kaligrafii dla uczniów klas I-III o tytuł „Mistrza Kaligrafii”


rok szkolny 2016/2017


 

Cele konkursu:

 • rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki pięknego pisania,
 • rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
 • kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju,
 • odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

Zasady uczestnictwa:

 

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,
 • każda klasa typuje trzech uczestników wyłonionych podczas eliminacji klasowych
 • konkurs będzie polegał na kaligraficznym przepisaniu zaproponowanego dla każdego poziomu tekstu
 • uczniowie klas I i II zabierają ze sobą ołówki, a uczniowie klas III pióra (lub pióra kulkowe)

 

 

Organizacja konkursu:

 

 • I etap : eliminacje klasowe – nauczyciel uczący typuje 3 uczestników konkursu i zgłasza ich udział organizatorom do 17.03.2017
 • II etap: 21.03.2017 o godz. 11:45 w auli - Szkolny Konkurs Kaligrafii, który wyłoni 3 finalistów - Mistrzów Kaligrafii ( jeden z każdego poziomu)

 

Kryteria oceny prac:

 

Oceny zadań dokonuje Komisja Konkursowa, która podczas oceny prac uwzględnia:

 • ogólne wrażenie estetyczne,
 • czytelność, estetykę, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu,
 • poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
 • właściwe łączenie liter,
 • równomierne położenie liter,

 

Laureaci otrzymają upominki oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.

                                   Organizatorzy:

 Dorota Pietrzyk

Justyna Żukowska