Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Regulamin Szkolnego Konkursu Mitologicznego dla klas V

Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu 

w roku szkolnym 2017/2018.


Cele konkursu:

 1. Popularyzacja wiedzy o mitologii greckiej i jej ponadczasowości.
 2. Rozwijanie zainteresowania uczniów kulturą starożytną.
 3. Rozwijanie kreatywności uczniów.
 4. Uświadomienie uczniom, jaki wpływ na język współczesny ma mitologia.


Organizacja konkursu:

Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się 30.05. 2018 roku o godzinie 9.50    w sali 103. Ten etap jest etapem finałowym na terenie szkoły. Wyłoni on zwycięzcę Szkolnego Konkursu Mitologicznego klas V.


Zasady ogólne konkursu:

1. Zakres wymagań (w oparciu o realizowany program nauczania):

 • mitologia grecka,
 • bogowie greccy (zakres władzy, działań, opieka, atrybuty, mitologiczne pokrewieństwo, losy),
 • bohaterowie i ich losy: Herakles, Odyseusz, Prometeusz, Syzyf, Tezeusz.
 • geografia mitologiczna (Olimp, Ziemia, Hades, Tartar),
 • znajomość mitów: o narodzinach świata, o Syzyfie, o Dedalu i Ikarze, o wojnie trojańskiej, o Prometeuszu,   o Demeter i Korze, Odysie i Polifemie,
 • związki frazeologiczne związane z mitologią.

  2. Uczniowie biorący udział w konkursie szkolnym rozwiązują test mitologiczny          zawierający pytania otwarte i zamknięte.

 1. Uczestnicy konkursu teksty piszą długopisem, nie używają korektora. Błędne zapisy  skreślają i umieszczają nad nimi poprawny wyraz/zdanie.
 2. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy oraz ocenę cząstkową: celujący z języka polskiego

 

Chętnych proszę o zgłoszenie się do organizatorów do 25.05.2017r.

 

Organizatorzy: Piotr Czapara

Aleksandra Ratajewska