Żyj tak, aby każdy kolejny dzień
był pełen przygód i wyjątkowy.
Wypełnij każdą mijającą chwilę tak,
aby we wspomnieniach dawała Ci dużo radości.
Czerp energię ze słońca,
kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły,
entuzjazmu i radości.
Pozostań dzieckiem i ciesz się dzieciństwem.

Wszystkiego najlepszego
życzą pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
Szanowni Rodzice,

wyraziliście Państwo wolę przysłania dzieci na konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły. Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej skanu oraz podpisanych oświadczeń na pocztę internetową szkoły sp80poznan@gmail.com (w tytule proszę napisać „Konsultacje”) lub wrzucenie dokumentów do przygotowanej skrzynki na korespondencję z napisem KONSULTACJE w przedsionku szkoły do czwartku 28 maja 2020 roku. 
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na konsultacje w szkole w czasie reżimu sanitarnego.
W piątek 29 maja 2020 roku zostanie przesłany harmonogram konsultacji.
Uczniowie korzystający z konsultacji na terenie szkoły biorą także udział w zdalnym kształceniu na odległość.
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na konsultacje w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły , co najmniej jeden dzień przed planowaną datą konsultacji. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać Konsultacje) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Regulamin Szkolnego Konkursu Mitologicznego dla klas V Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu w roku szkolnym 2016/2017.


Cele konkursu:

 1. Popularyzacja wiedzy o mitologii greckiej i jej ponadczasowości.
 2. Rozwijanie zainteresowania uczniów kulturą starożytną.
 3. Rozwijanie kreatywności uczniów.
 4. Uświadomienie uczniom, jaki wpływ na język współczesny ma mitologia.


Organizacja konkursu:

Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się 25.05. 2017 roku o godzinie 9.50
w sali 103. Ten etap jest etapem finałowym na terenie szkoły. Wyłoni on zwycięzcę Szkolnego Konkursu Mitologicznego klas V.


Zasady ogólne konkursu:

 1. Zakres wymagań (w oparciu o realizowany program nauczania):
 • mitologia grecka,
 • bogowie greccy (zakres władzy, działań, opieka, atrybuty, mitologiczne pokrewieństwo, losy),
 • bohaterowie i ich losy: Herakles, Odyseusz, Prometeusz, Syzyf, Tezeusz.
 • geografia mitologiczna (Olimp, Ziemia, Hades, Tartar),
 • znajomość mitów: o narodzinach świata, o Syzyfie, o Dedalu i Ikarze, o wojnie trojańskiej, o Prometeuszu,
 •  związki frazeologiczne związane z mitologią.
 1. Uczniowie biorący udział w konkursie szkolnym rozwiązują test mitologiczny zawierający pytania otwarte i zamknięte.
 1. Uczestnicy konkursu teksty piszą długopisem, nie używają korektora. Błędne zapisy  skreślają
  i umieszczają nad nimi poprawny wyraz/zdanie.
 2. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy oraz ocenę cząstkową: celujący z języka polskiegoJ

 

Chętnych proszę o zgłoszenie się do mnie do 19.05.2017r.

Organizator: Aleksandra Ratajewska