Drodzy Rodzice,

            W związku z wydarzeniami mającymi miejsce w warszawskim Wawrze, chcielibyśmy Państwa uspokoić.  W naszej szkole pod czujnym okiem wychowawców, każde najmniejsze wydarzenie świadczące o konflikcie między uczniami zostaje konsultowane zarówno psychologiem, pedagogiem jak i psychopedagogiem. Wszelkie nieprawidłowości staramy się rozwiązywać na bieżąco. Przede wszystkim rozmawiać, organizować warsztaty, prowadzić mediacje między skonfliktowanymi uczniami i czuwać.
          Jednakże zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Prosimy zgłaszać nam wszelkie obawy, nieprawidłowości i podejrzenia w związku z zachowaniem Państwa dzieci, czy też kolegów, koleżanek, które        z Państwa dziećmi dzielą wspólny czas szkolny. W przypadku naszych Dzieci nadgorliwość jest jak najbardziej wskazana i nie ma błahych problemów. Nawet jeśli wg. Państwa nie są warte uwagi, zawsze należy się upewnić    i konsultować z kadrą szkolnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawcami. Z pewnością przyczyni się to, do większej skuteczności naszych działań.

Kadra SP 80

Regulamin Szkolnego Konkursu Mitologicznego dla klas V Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu w roku szkolnym 2016/2017.


Cele konkursu:

 1. Popularyzacja wiedzy o mitologii greckiej i jej ponadczasowości.
 2. Rozwijanie zainteresowania uczniów kulturą starożytną.
 3. Rozwijanie kreatywności uczniów.
 4. Uświadomienie uczniom, jaki wpływ na język współczesny ma mitologia.


Organizacja konkursu:

Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się 25.05. 2017 roku o godzinie 9.50
w sali 103. Ten etap jest etapem finałowym na terenie szkoły. Wyłoni on zwycięzcę Szkolnego Konkursu Mitologicznego klas V.


Zasady ogólne konkursu:

 1. Zakres wymagań (w oparciu o realizowany program nauczania):
 • mitologia grecka,
 • bogowie greccy (zakres władzy, działań, opieka, atrybuty, mitologiczne pokrewieństwo, losy),
 • bohaterowie i ich losy: Herakles, Odyseusz, Prometeusz, Syzyf, Tezeusz.
 • geografia mitologiczna (Olimp, Ziemia, Hades, Tartar),
 • znajomość mitów: o narodzinach świata, o Syzyfie, o Dedalu i Ikarze, o wojnie trojańskiej, o Prometeuszu,
 •  związki frazeologiczne związane z mitologią.
 1. Uczniowie biorący udział w konkursie szkolnym rozwiązują test mitologiczny zawierający pytania otwarte i zamknięte.
 1. Uczestnicy konkursu teksty piszą długopisem, nie używają korektora. Błędne zapisy  skreślają
  i umieszczają nad nimi poprawny wyraz/zdanie.
 2. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy oraz ocenę cząstkową: celujący z języka polskiegoJ

 

Chętnych proszę o zgłoszenie się do mnie do 19.05.2017r.

Organizator: Aleksandra Ratajewska