Drodzy Rodzice,

            W związku z wydarzeniami mającymi miejsce w warszawskim Wawrze, chcielibyśmy Państwa uspokoić.  W naszej szkole pod czujnym okiem wychowawców, każde najmniejsze wydarzenie świadczące o konflikcie między uczniami zostaje konsultowane zarówno psychologiem, pedagogiem jak i psychopedagogiem. Wszelkie nieprawidłowości staramy się rozwiązywać na bieżąco. Przede wszystkim rozmawiać, organizować warsztaty, prowadzić mediacje między skonfliktowanymi uczniami i czuwać.
          Jednakże zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Prosimy zgłaszać nam wszelkie obawy, nieprawidłowości i podejrzenia w związku z zachowaniem Państwa dzieci, czy też kolegów, koleżanek, które        z Państwa dziećmi dzielą wspólny czas szkolny. W przypadku naszych Dzieci nadgorliwość jest jak najbardziej wskazana i nie ma błahych problemów. Nawet jeśli wg. Państwa nie są warte uwagi, zawsze należy się upewnić    i konsultować z kadrą szkolnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawcami. Z pewnością przyczyni się to, do większej skuteczności naszych działań.

Kadra SP 80

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

                                                     

                                       „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM”

W dniach 12 – 14 marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych w parafii Świętej Rodziny w Poznaniu. Zajęcia odbywały się zarówno
w kościele jak i w szkole.

            Rekolekcjonista, ksiądz Jan Markowski - kapelan poznańskiej pielgrzymki na Jasną Górę, podczas nauk rekolekcyjnych, skupił uwagę m.in. wokół przypadającej w tym roku 1050 rocznicy powstania pierwszego biskupstwa w Polsce oraz tworzeniu się i funkcjonowaniu struktur kościelnych. Nie zabrakło również śpiewów oraz wspólnej modlitwy. Na zakończenie rekolekcji uczniowie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej
i uroczystej Mszy świętej.    

            Zajęcia w szkole miały w dużej mierze charakter plastyczny, który miał pozwolić choć na chwilę zatrzymać się i pogłębić wiarę.

            Dziękujemy wszystkim osobom, które pomagały w organizacji rekolekcji, szczególnie nauczycielom, którzy sprawowali w tych dniach opiekę nad uczniami.

                                                                                        

                                                                                                        Alina Muszyńska

                                                                                                        Ks. Łukasz Krawczyk