REKRUTACJA 2017/2018

Zasady, terminy i kryteria naboru

do klasy I i oddziału przedszkolnego

zostaną podane

po 15 kwietnia 2017r.

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III - aktualizacja