AKTUALNOŚCI

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 roku

Oddział

sala

Godzina

Oddział przedszkolny

sala gimnastyczna

8.00

Klasa I a

sala gimnastyczna

12.00

Klasa I b

sala gimnastyczna

12.00

Klasa II a

105

10.00

Klasa II b

13

10.00

Klasa III a

14

10.00

Klasa IV a

sala gimnastyczna

10.00

Klasa IV b

sala gimnastyczna

10.00

Klasa V a

104

10.00

Klasa VI a

106

9.00

Klasa VI b

203

9.00

Klasa VII a

201

9.00

Klasa VII b

202

9.00

Klasa VII c

102

9.00

Klasa VIII a

205

9.00

Klasa VIII b

204

9.00

 

Zasady obowiązujące podczas rozpoczęcia: 

  1. Dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I i IV przychodzą z rodzicami na salę gimnastyczną (wejście od strony boiska szkolnego). Odbędzie się tam spotkanie z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami. Następnie wychowawcy i uczniowie przejdą do wskazanych sal lekcyjnych.
  2. Uczniowie klas II-V spotykają się na boisku szkolnym (wejście od strony boiska szkolnego) a następnie pod opieką wychowawcy wchodzą do szkoły.
  3. Uczniowie klas VI-VIII wchodzą do szkoły głównym wejściem i kierują się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcą.
  4. Przed wejściem do Szkoły wszyscy zakrywają usta i nos maseczkami lub przyłbicami.
  5. Po wejściu do budynku uczniowie i rodzice (wchodzą tylko i wyłącznie na salę gimnastyczną: dotyczy rodziców z oddziału przedszkolnego, klas I i IV) dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
  6. W sali lekcyjnej po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczki.
  7. Wejście do szkoły osób niebędących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.