Drodzy Rodzice,

            W związku z wydarzeniami mającymi miejsce w warszawskim Wawrze, chcielibyśmy Państwa uspokoić.  W naszej szkole pod czujnym okiem wychowawców, każde najmniejsze wydarzenie świadczące o konflikcie między uczniami zostaje konsultowane zarówno psychologiem, pedagogiem jak i psychopedagogiem. Wszelkie nieprawidłowości staramy się rozwiązywać na bieżąco. Przede wszystkim rozmawiać, organizować warsztaty, prowadzić mediacje między skonfliktowanymi uczniami i czuwać.
          Jednakże zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Prosimy zgłaszać nam wszelkie obawy, nieprawidłowości i podejrzenia w związku z zachowaniem Państwa dzieci, czy też kolegów, koleżanek, które        z Państwa dziećmi dzielą wspólny czas szkolny. W przypadku naszych Dzieci nadgorliwość jest jak najbardziej wskazana i nie ma błahych problemów. Nawet jeśli wg. Państwa nie są warte uwagi, zawsze należy się upewnić    i konsultować z kadrą szkolnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawcami. Z pewnością przyczyni się to, do większej skuteczności naszych działań.

Kadra SP 80

Rozpoczeliśmy rok szkolny 2016/2017

               1 września uroczyście powitaliśmy rok szkolny 2016/2017. Na inauguracji spotkali się uczniowie, nauczyciele i przedstawiciele rodziców. Słowa powitania wygłosili p. dyrektor Tomasz Niedzielski oraz wicedyrektor Elżbieta Hakowska Puchalska. Z kolei uczniowie klasy 2c zaprezentowali okolicznościowe przedstawienie. Później uczniowie udali się do sal, aby już w klasowym gronie poczynić pierwsze ustalenia dotyczące nowego roku.

Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów szkolnych oraz tego, by zgłębianie tajników nauki odbywało się w przyjaznej atmosferze i dawało poczucie prawdziwej radości.