Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Sensoplastyka - informacja dla rodziców

W ramach zajęć korekcyjno - kompensacyjnych zaplanowałam 3 cykle spotkań pod hasłem "Sensoplastyski".                           

"SENSOPLASTYKA to edukacja sensoryczna, plastyczna wpływająca na optymalny rozwój całego organizmu i symulację wszystkich zmysłów : węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu, wspieramy rozwój zmysłów, wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni, pogłębiamy kontakt emocjonalny z dziećmi, wspieramy rozwój poznawczy, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo-skutkowe. Dzięki elementarnym wprowadzeniu działań sensoplastycznych wpływamy na rozwój kreatywności, twórczego myślenia, a także poszerzamy zakres słownictwa. Zabawy sensoryczne są również świetnym narzędziem współpracy w grupie, dzielenia się zadaniami, pomocą jak i umiejętności naśladownictwa. W ramach naszej akcji robiliśmy tęczowe gniotki, zapachowy, różnokolorowy eko piasek kinetyczny, ryżowe bałwanki, czyli Pan Bałwanski oraz Slime".

Marta Krajewska

psychopedagog szkolny