Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Słodkie Walentynki

Wieloletnia już tradycja walentynkowa w naszej szkole trwa. Zgodnie ze zwyczajem, 14 lutego, dzięki szczodrości Rady Rodziców, każdy uczeń i pracownik Osiemdziesiątki został obdarowany pysznym, słodkim lizakiem wraz z załączonym do niego cytatem o miłości. W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły uznaliśmy, że przypomnienie słów tak wielkiego Polaka, dziś już św. Jana Pawła II, będzie bardzo dobrym pomysłem.

Przemiłe uczennice klasy 8b tanecznym krokiem i ze słonecznym uśmiechem na twarzy „przemaszerowały” całą szkołę podarowując wszystkim słodki upominek i wprawiając nas tym samym w dobry humor!

Katarzyna Maciejewska

Alina Muszyńska

Anna Szymczak

wraz ze szkolnym wolontariatem

 

 

Tych spośród Czytelników, którzy nie mieli okazji wylosować cytatu św. Jana Pawła II, zachęcamy do zapoznania się z nimi i refleksji na temat miłości:

 

„Co to jest miłość? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głębi”.

 

„Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie”.

 

„Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna”.

 

„Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości - więcej! - nie ma przyszłości człowieka i narodu”.

 

„Nauczcie się kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne”.

 

„Nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości”.

 

„Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć… Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest…”.

 

„Miłość i służba nadają sens naszemu życiu”.

 

„Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym”.

 

„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas gdy kocha się w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los”.

 

„Człowiek nie może żyć bez miłości”.