SZKOŁA
UCZEŃ
RODZICE
Drodzy Rodzice,

            W związku z wydarzeniami mającymi miejsce w warszawskim Wawrze, chcielibyśmy Państwa uspokoić.  W naszej szkole pod czujnym okiem wychowawców, każde najmniejsze wydarzenie świadczące o konflikcie między uczniami zostaje konsultowane zarówno psychologiem, pedagogiem jak i psychopedagogiem. Wszelkie nieprawidłowości staramy się rozwiązywać na bieżąco. Przede wszystkim rozmawiać, organizować warsztaty, prowadzić mediacje między skonfliktowanymi uczniami i czuwać.
          Jednakże zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Prosimy zgłaszać nam wszelkie obawy, nieprawidłowości i podejrzenia w związku z zachowaniem Państwa dzieci, czy też kolegów, koleżanek, które        z Państwa dziećmi dzielą wspólny czas szkolny. W przypadku naszych Dzieci nadgorliwość jest jak najbardziej wskazana i nie ma błahych problemów. Nawet jeśli wg. Państwa nie są warte uwagi, zawsze należy się upewnić    i konsultować z kadrą szkolnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawcami. Z pewnością przyczyni się to, do większej skuteczności naszych działań.

Kadra SP 80

W zakładce Dokumenty/Bezpieczna Szkoła do pobrania zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.VIII FESTYN RODZINNY 25.05.2019
Więcej zdjęć na naszym profilu Facebook. Zobacz tutaj.

Spotkanie Policjanta z uczniami SP80

       6 kwietnia uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z młodszym aspirantem Arnoldem Dybałą - policjantem Komisariatu Policji Poznań - Grunwald.

       Spotkanie przeznaczone było dla uczniów kla IV-VI. Tematem pogadanki była cyberprzemoc i skutki jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.            Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa,        kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo.

       Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjanta. Pan Dybała obiecał uczniom, że spotka się z nimi drugi raz na zajęciach wychowawczych w klasach.


Relacjonowała: Martyna Goślińska

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć