AKTUALNOŚCI

Spotkanie Policjanta z uczniami SP80

       6 kwietnia uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z młodszym aspirantem Arnoldem Dybałą - policjantem Komisariatu Policji Poznań - Grunwald.

       Spotkanie przeznaczone było dla uczniów kla IV-VI. Tematem pogadanki była cyberprzemoc i skutki jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.            Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa,        kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo.

       Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjanta. Pan Dybała obiecał uczniom, że spotka się z nimi drugi raz na zajęciach wychowawczych w klasach.


Relacjonowała: Martyna Goślińska

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć